Bestuur

Programma N-VA Ternat

Ternat is en blijft een Vlaamse gemeente!

Hierbij onze doelstellingen m.b.t. dit actiepunt:

 • Opstellen en uitvoeren van een Vlaams manifest.
 • Actieve promotie van Ternat als Vlaamse gemeente, ook en zeker in het straatbeeld.
 • Een schepen voor Vlaamse aangelegenheden.
 • Enkel subsidies voor sport -en cultuurverenigingen mits exclusief gebruik van het Nederlands.

Ternat moet verkeersveiliger én mobieler!

Hierbij onze doelstellingen m.b.t. dit actiepunt:

 • Globaal mobiliteitsplan voor alle weggebruikers.
 • Studie en uitvoering ondertunneling spoorweg Assesteenweg en heraanleg van alle kruispunten.
 • Beschermen van woonkernen tegen doorgaand verkeer.
 • Bevestigen of uitbreiden van wegen met doorstromings -of ringfunctie.
 • Realistisch parkeerbeleid met controle én sanctionering.
 • Afgescheiden en éénrichtingsfietspaden op alle belangrijke toegangswegen.

Een financieel gezond Ternat dankzij bloeiende bedrijven!

Hierbij onze doelstellingen m.b.t. dit actiepunt:

 • Volledige en onafhankelijke doorlichting van de gemeente en OCMW financiën.
 • Wij willen een financieel gezonde gemeente zonder grote schuldenlast.
 • Installatie van een deskundig KMO loket of ambtenaar.
 • Steunmaatregelen voor startende ondernemers.
 • Hervorming van de oppervlaktebelasting.

Een groen en veilig Ternat!

Hierbij onze doelstellingen m.b.t. dit actiepunt:

 • Beheer Ternatse natuurgebieden door lokale milieuverenigingen.
 • Groene kerk -en marktpleinen, speelpleinen, parkjes en straten.
 • Eerlijker en efficiënter afvalbeleid vooral m.b.t. containerpark en ophaling van grof huisvuil.
 • Realistische GAS reglementen en duidelijke controle en sanctionering.
 • Bewakingscamera's en centraal overlast meldpunt.
 • Winkelveiligheidsplan met effectiever politietoezicht en betere preventie.

Een sociaal en eerlijk Ternat!

Hierbij onze doelstellingen m.b.t. dit actiepunt:

 • Voorrang voor Ternatse jonge mensen bij toekenning van sociale woningen en bouwgronden.
 • Meer en betaalbare serviceflats voor de Ternatse ouderen.
 • Herbekijken gebruik en rentabiliteit van JC De Puls
 • Gelijke behandeling van alle sport -en cultuurverenigingen.
 • Behoud van zwemgelegenheid voor Ternatse scholen, jeugd en inwoners.