Nieuwe OCMW-secretaris zet kwaad bloed bij oppositiepartij

Op 22 januari 2016, over deze onderwerpen: OCMW, OCMW-raad, Sociaal beleid en welzijn

N-VA vindt extra secretaris overbodige kost

N-VA Ternat verzet zich tegen de aanstelling van een nieuwe OCMW-secretaris, aldus Dieter Hautman van Het Nieuwsblad. In 2019 vloeien het OCMW en het gemeentebestuur namelijk samen, waardoor er dus volgens de oppositiepartij één secretaris overbodig zal worden. "Dit kan ons veel geld kosten", aldus Sofie Devos.

In januari 2019 wil de Vlaamse regering zowel OCMW als gemeente integreren tot één efficiënter en dus goedkoper bestuur. Deze voorbereidingen zijn in alle gemeente en steden volop aan de gang, merkt Hautman eveneens op. Tijdens de vorbije OCMW-raad haalde uittredend voorzitter Marc Faes nog een punt aan om een nieuwe OCMW-secretaris aan te stellen. De huidige secretaris gaat namelijk met pensioen en de LVB wil deze functie opnieuw invullen. "Dit is zinloos en bovendien peperduur", aldus OCMW-raadslid Sofie Devos (N-VA). "De meerderheid wil hier snel nog even een benoeming doorvoeren die binnen drie jaar voor problemen zal zorgen. In Ternat zou het niet alleen budgettair, maar ook organisatorisch probleem van twee secretarissen zichzelf oplossen doordat één van beiden op pensioen gaat. Doch in plaats van hiervan wil deze meerderheid nog snel iemand benoemen voor een functie die over drie jaar niet eens meer zal bestaan.

Volgens Devos (N-VA) is dit dus een zinloze kost voor de Ternatse burger en kan bovendien oplopen tot 113.000 euro per jaar. "Bovendien zijn twee kapiteins op één schip niet meteen bevorderlijk voor de samenwerking en efficiëntie van een bestuur. Dat is dan ook meteen de motivering van de Vlaamse Regering om gemeente en OCMW te laten samensmelten", aldus Sofie Devos.

Nog volgens Devos moeten er bij het uitvoeren van een mandaat bewuste keuzes gemaakt worden. "De aanstelling van een extra secretaris is geen beslissing voor de resterende 3 jaar, maar voor een carrière van 30 jaar. Die jaarlijkse 113.000 euro kan veel beter ingezet worden voor welzijnswerk dan voor een functie die overbodig is."

Nieuw OCMW voorzitter Jean Trembloy (sp.a-Groen+) denkt daar echter ander over, aldus Dieter Hautman van Het Nieuwsblad. "Door deze functie te benoemen, willen we de continuïteit in de sociale dienstverlening veiligstellen. Vanaf 2019 kunnen OCMW en gemeente op vrijwillige basis fusioneren, maar voorlopig is dat nog niet aan de orde", zegt voorzitter Trembloy.

De aanstelling van een nieuwe secretaris is intussen nog niet rond, merkte Hautman op. OCMW-raadslid Jean De Backer (LVB) was echter niet aanwezig op de zitting en kon er niet gestemd worden over de aanwerving. Het punt wordt dus op de volgende OCMW-raad opnieuw op de agenda geplaatst en besproken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is