Ternatse meerderheid ziende blind in nieuw reglement cultuur-, sport- en jeugdwerking

Op 30 december 2008

De vereisten om hiervoor in aanmerking te komen zijn dat 50% van de activiteiten plaatsvinden in Ternat, de maatschappelijke zetel zich bevindt in Ternat en dat 50% van de leden woont in Ternat.

N-VA Ternat is na rondvraag bij een paar verenigingen in Ternat tot het besluit gekomen dat in de door de gemeente voorgestelde vereisten ontbrak dat de Vlaamse voertaal en eigenheid moest deel uitmaken van de aanvraag.

Daarom werd op de gemeenteraad van deze avond door het Kartel de vraag gesteld om deze zin aan artikel 4 toe te voegen.

De meerderheid lag deze vraag naast zich neer met de uitleg dat zij dit voorstel wel konden begrijpen maar dat zij niet wensten mee te doen aan de “polarisatie”. N-VA Ternat begrijpt hieruit dat de meerderheid op dit punt ziende blind blijft en de anderstaligheid in de diverse verenigingen onderschat.

N-VA Ternat begrijpt dit probleem wel en volgt dit op binnen het Ternatse verenigingsleven. Zo nam de partij reeds het initiatief om het voetbalwoordenboek binnen de Ternatse voetbalploegen aan te bieden. KSKL Ternat verdeelde zo reeds 300 Nl voetbalwoordenboekjes onder zijn jeugdspelers.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is