Stationsbuurt wordt zone 30

Op 27 september 2008

In de bocht ter hoogte van de fietsenstalling aan het station van Ternat ontstaan dagelijks gevaarlijke verkeerssituaties. Pendelaars die de fiestparking willen gebruiken of die nog snel een krant willen kopen, zijn genoodzaakt om de drukke Statiestraat over te steken.

"Die bocht is heel gevaarlijk", zeggen Sven De Paepe en Stef De Mesmaeker (N-VA). "Niet alleen wordt er veel te snel gereden, voertuigen staan er vaak dubbel geparkeerd. Bovendien bevindt zich net ter hoogte van de een bushalte van De Lijn."

Enquête
Omdat N-VA Ternat wou weten wat treinreizigers over de situatie dachten, organiseerden ze onlangs een enquête. Daaruit kwam een grote vraag naar een zebrapad naar voren. "Uit de telling die we tussen 6.20 uur en 8.20 uur 's ochtends hielden, blijkt dat er welgeteld 261 keer werd overgestoken. Op de vraag of er op deze plaats een zebrapad nodig is, werd op één enkeling na, door alle mensen volmondig 'ja' geantwoord. Op de tweede vraag of er daarnaast nog een bijkomende snelheidsheidremmende maatregelen nodig zijn, antwoordde 44% van de mensen positief."

Niet veilig
"In eerste instantie dacht het schepencollege eraan om het vroegere zebrapad tussen de krantenwinkel en de fietsenstalling opnieuw aan te leggen, maar nadat we de toestand van naderbij onderzocht hebben, hebben we beslist om dat niet te doen", reageert schepen Jean Dooms. "Dat zou allesbehalve veilig zijn. Onze conclusie is dat maar één oplossing de veiligheid van de zwakke weggebuikers écht garandeert. En dat is het invoeren van een zone 30 aan het station en in de Statiestraat, tussen de kruispunten met de parking aan de Lombeekweg en de Assesteenweg. Binnen de zone 30 zijn geen zebrapaden nodig, om de heel eenvoudige reden dat voetgangers en fietsers daar altijd voorrang hebben op de voertuigen. Maar niettemin zullen de bestaande zebrapaden ter hoogte van de apotheker en aan beenhouwerij De Clippel behouden blijven", zegt schepen Dooms.

Het eerste ontwerp voor de herinrichtingwerken van de stationsbuurt zal binnenkort voorgelegd worden aan de gemeentelijke commissie Openbare Werken en Verkeer. (VDCL)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is