Sanctioneer fietsers zonder verlichting

Op 25 november 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeer, Verkeersveiligheid

'Als ik een boete zou krijgen omdat mijn fiets niet verlicht is, zouden mijn ouders dat waarschijnlijk toch betalen', aldus een vijftienjarige scholier van het Sint-Jozefinstituut. 'Ik denk dat sensibilisereningsacties voldoende zijn.'

Nog volgens een scholier hebben ze voorlopig geen fiestverlichting nodig. 'Want het is nog niet echt donker', zegt hij. 'Het zou belachelijk zijn indien we daarvoor nu al een boete krijgen. Tijdens de donkere maanden verlicht ik mijn fiets wel, maar die verlichting wordt vaak gestolen.'

Op de laatste gemeenteraad stelde N-VA Ternat nochtans voor om sancties op te leggen aan fietsers die geen fietsverlichting hebben, merkte Dieter Hautman op. 'We stellen nu eenmaal dagelijks vast dat de zichtbaarheid en kwaliteit van de verlichting bij vele fietsers te zwak zijn, ondanks onze initiatieven', aldus N-VA gemeenteraadslid Sven De Paepe. Volgens hem heeft dit onder andere te maken met een beleid zonder controle en sanctionering.

'N-VA Ternat doet daarom een oproep voor herhaaldelijke, onaangekondigde en sanctionerende politionele acties met het oog op fietsverlichting. Iedereen weet dat de tijd en middelen van de politiezone TARL nu eenmaal beperkt zijn, maar alles is echter een kwestie van het stellen van prioriteiten. En die worden door deze politieke meerderheid vastgelegd. Op een mensenleven staat namelijk geen prijs', aldus Sven De Paepe.

Het voorstel van N-VA maakt burgemeester Parys (LVB) echter 'kwaad', merkte Dieter Hautman op. 'Boets uitdelen aan jongeren omdat hun fiets niet voldoende verlicht is, is compleet nonsens', zei Ronald Parys. 'Minderjaren verbaliseren houdt dan ook enorme procedures in. Als we dit moeten gaan doen, dan kunnen we dit vergelijken met GAS-boets aan viertienjarigen. Het voorstel is zwaar overdreven.'

Daarnaast merkte Dieter Hautman van Het Nieuwsblad eveneens op dat burgemeester Parys niet wou stemmen op dit voorstel tijdens de gemeenteraad. Volgens N-VA gemeenteraadslid De Paepe is dit een 'mooi' voorbeeld van puur populisme. Burgemeester Parys counterde door mee te geven dat een 'gemeenteraad niet kan stemmen over politiecontroles'. Nog volgens Parys, 'Dit is iets voor de politieraad, maar zelfs als dat zou kunnen vind ik dit voorstel belachelijk.'

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is