N-VA wil bouwbedrijf De Marie uit dorpskom halen

Op 28 juni 2013

Nog volgens Dieter Hautman, wil het gemeentebestuur al enige tijd een ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen voor De Marie, het bouwbedrijf langs de Bodegemstraat. Zo kan het bouwbedrijf, dat voor een deel zonevreemd ligt, geregulariseerd worden. Via het RUP wil het bestuur ook afspraken maken met De Marie om zo de buurt minder te belasten. Maar de buurtbewoners blijven argwanend tegenover het bouwbedrijf. Zo stuurden ze bijna allemaal hun kat toen De Marie en het gemeentebestuur hen uitnodigden voor een informele infoavond.

N-VA Ternat gelooft dan ook niet dat het RUP de beste oplossing is en stuurt aan op een verhuis van De Marie. "Er komt extra ruimte vrij voor lokale en zonevreemde bedrijven in onze industriezones langs de Assesteenweg, maar daar wordt met geen woord over gerept", zegt gemeenteraadslid Sven De Paepe (N-VA). "Door het bedrijf of minstens de zware activiteiten van het bedrijf, naar daar te verhuizen en de huidige site voor een deel te herbestemmen, krijgt de gemeente de geweldige kans om haar kern een nieuw gezicht te geven. Ook voor het bedrijf zelf is er dan meer juridische zekerheid en een groter groeipotentieel, zonder extra overlast. Een plan op maar van één partij, zoals het RUP, is onaanvaardbaar. Zeker wanneer er alternatieven zijn binnen de gemeente. Daarom werken wij aan een voorstel dat we met het bedrijf en het gemeentebestuur willen bespreken."

Michel De Marie, zaakvoerder van het bouwbedrijf, ziet een verhuis niet direct zitten, aldus Dieter Hautman. "Destijds wilden we ons langs de Assesteenweg vestigen, maar daar mogen we geen handel voeren", legt hij uit. "Langs de Assesteenweg zijn trouwens nog een grotere mobiliteitsproblemen dan hier. Het mobiliteitsprobleem in de dorpskom ligt ook niet enkel aan ons, hé. Onze vrachtwagens kunnen overal door. Ik wil gewoon zo snel mogelijk een oplossing vinden waar iedereen beter van wordt. Ik sta open voor alles, maar een verhuis ligt moeilijk. Je moet realistisch zijn."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is