N-VA boos om aanstelling voorzitter politie Tarl

Op 27 december 2010

‘Wie een dergelijke bevoegdheid heeft, moet van onberispelijk gedrag zijn en in de ogen van de burger onkreukbaar zijn', stellen de N-VA'ers. ‘Hemerijkx zal niet alleen het politiecollege voorzitten, maar ook de politieraad en de zonale veiligheidsraad. Haar gezag moet boven elke discussie staan. Dat kan alleen als ze zelf het goede voorbeeld geeft. En dat is niet het geval. We vrezen dat de reputatie van het hele politiekorps wordt beschadigd.'

N-VA wijst er nog op dat er ook nog een klacht loopt bij de gouverneur en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois tegen ‘het onbetamelijk gedrag van de burgermoeder van Roosdaal'. (RDS)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is