N-VA Ternat vraagt aan meerderheid in open brief om te stoppen met “Zonnekoning”-politiek

Op 9 september 2010

N-VA Ternat neemt dit initiatief omdat er in alle belangrijke gemeentelijke dossiers door het LVB schepencollege nooit rekening gehouden wordt met opmerkingen of terechte voorstellen van de oppositie of betrokken inwoners.

Waar onze partij vooral aanstoot aan neemt is de reeks van beloftes of onwaarheden die op de gemeenteraad en in de pers door de politieke machtsdragers worden verkondigd als zoethoudertjes.

Met deze open brief en persbericht wil N-VA ondermeer deze desinformatie aanklagen die het college op gemeenteraden en aan journalisten verspreidt.

Het blijken keer op keer loze beloftes die alleen bedoeld zijn om iedereen te paaien totdat het dossier100% definitief is en er niets meer aan te veranderen is.

Klap op de vuurpijl voor N-VA Ternat zijn de twee recente dossiers over de “vernieuwing van de Nieuwbaanbrug” en de herinrichting van de Statiestraat en Stationsomgeving”. In het dossier over de vernieuwing van de Nieuwbaanbrug blijft de bevoegde schepen koppig zijn eigen visie doordrukken. Men heeft nooit de mening van de buurtbewoners gevraagd en ook het buurtcomité wordt steeds met een kluitje in het riet gestuurd. Denken we maar aan de belofte die de burgemeester tijdens één van de laatste gemeenteraden deed, nl. dat het buurtcomité voortaan mee aan tafel zou mogen bij vergaderingen van de werkgroep met de gemeente. Deze belofte bleef andermaal dode letter!

Zelfde houding van de burgemeester en schepenen in het dossier van de herinrichting van de stationsomgeving. Al twee jaar vraagt het kartel CD&V, N-VA, Sp.a-GRAS om een hoorzitting te organiseren over deze herinrichting, zodat alle betrokken handelaars, inwoners en pendelaars opbouwende voorstellen tot verbetering aan de plannen kunnen doen.

Steeds werd door de bevoegde schepen van openbare werken op diverse gemeenteraden en in krantenartikels deze belofte gedaan. Maar dit blijken nu opnieuw loze beloftes want vorige week heeft de gemeente in alle stilte een “Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning” uitgehangen aan het station. Het kartel CD&V, N-VA, Sp.a-GRAS confronteerde de meerderheid tijdens de gemeenteraad van 25 augustus meteen met deze feiten en vroeg wat hun plannen naar de inwoners toe zijn.

Schepen Jean Dooms antwoordde hierop dat men binnen een paar weken – dus na de deadline om bezwaren aan te tekenen – nog een infovergadering zal organiseren. Op de vraag vanuit het kartel dat het dan toch te laat is om nog wijzigingen aan te brengen kwam er botweg het antwoord dat men toch “niet aan iedereen en alleman zijn mening” kan vragen. Van democratie gesproken en een regelrechte kaakslag voor de handelaars en inwoners van de Statiestraat.
Het enige wat nu nog voor de mensen rest is om voor 22 september – 12u. bezwaren aan te tekenen.

N-VA Ternat meent dat een gemeentebestuur, zelfs als het uit een volledige meerderheid van één partij bestaat, in een democratie steeds met de mening en opbouwende voorstellen van inwoners en oppositie rekening moet houden om zo tot een beleid en realisaties te komen waar alle inwoners van de gemeente kunnen achter staan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is