N-VA Ternat protesteert tegen fors duurdere en slechts tweewekelijkse huisvuilophaling

Op 30 september 2013

Het Ternatse gemeentebestuur zal tijdens de gemeenteraad van 1/10 ‘stoemelings’ de huisvuilophaling proberen te hervormen. Hervormen is echter een groot woord.

Door een verhoging van o.a. de huisvuilzakken met zowat 40% en een verlaging van de huisvuil ophalingen met 50% durven wij eerder van een platte belastingsverhoging spreken. Groene en ecologische principes worden andermaal misbruikt om de lasten voor de burger te verhogen en dienstverlening aan de burger te verminderen.

Binnenkort verhogen de rode zakken in prijs tot 55€ voor een rol ipv de huidige 40€, en de ophaling van deze zakken zou nog slechts om de twee weken gebeuren. Als N-VA willen wij ten stelligste protesteren tegen deze aanpak! Veel mensen hebbend de plaats niet om twee weken alle restafval te bewaren, we houden verder ons hart vast voor geur- en andere hinder tijdens de zomerperiode.

Op een commissie enkele maanden geleden werd ons door de aanwezige LVB schepen Luc Wachtelaer een heel ander beleid voorgespiegeld, een beleid waar we ons zelfs als oppostie in zouden kunnen vinden. Besparen zonder belastingsverhoging was de boodschap.

Terzelfdertijd zouden we een echte hervorming krijgen van de huisvuilophaling gebaseerd op ‘gebruik’ dus door afval te gaan wegen en aldus de vervuiler te laten betalen. Van een (duurdere) ophaling om de twee weken was in de verste verte geen sprake ondanks een door schepen Van Cauwelaert aangekondigde prijsverhoging en ophaal vermindering.

Een aankondiging die toen prompt door de rest van de meerderheid in alle toonaarden werd ontkend. Ternat loopt een risico op financiële problemen en Ternat heeft een afval probleem, maar dogmatische en éénzijdige maatregelen gijzelen de burger en zijn bovendien NIET de oplossing.

Wij maken ons geen illusies dat er tijdens de gemeenteraad nog maar geluisterd zal worden naar onze opmerkingen, daarom roept N-VA via de pers de voltallige meerderheid op om nog eens goed na te denken en deze maatregelen niet door te voeren!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is