N-VA Ternat krijgt meerderheid in beweging in taaldossier sportclub

Op 6 mei 2011

Berouw komt na de zonde zoals wel meer gebeurt, en het gemeentebestuur heeft alvast de mensen van KSKL Ternat op het matje geroepen om enkele duidelijke afspraken te maken met betrekking tot gebruik van het Nederlands.

  • Alle trainers en afgevaardigden moeten een contract tekenen waarin ze verklaren alleen Nederlands te gebruiken tijdens trainingen en wedstrijden in en rond de club. Bij niet-naleving volgt ontslag. Clubmedewerkers die geen Nederlands kennen, worden ontslagen.
  • Voortaan worden op woensdag, vlak voor de training, cursussen Nederlands georganiseerd voor anderstaligen i.s.m. vzw De Rand.
  • De diploma's en opleidingsattesten van de begeleiders moeten door een Vlaamse instantie zijn uitgereikt
  • Minstens de helft van de leden moet afkomstig zijn uit Ternat

Als N-VA zijn wij zeer verheugd dat de LVB-Open VLD meerderheid een bocht van 180 graden neemt door deze strenge maatregelen te nemen, beter laat dan nooit. In het verleden namen wij als N-VA zelf al het initiatief om de Ternatse voetbalploegen de ‘voetbalwoordenboekjes’ van vzw De Rand aan te bieden, maar enkel zachte initiatieven volstaan blijkbaar niet altijd.

Wij zouden deze afspraken dan ook graag uitgebreid zien naar alle jeugd- en sportverenigingen die gebruik maken van Ternatse infrastructuur en financiële ondersteuning. Daarom vragen wij met aandrang aan het Ternats gemeentebestuur om deze afspraken toe te voegen aan het subsidiereglement zodat de Ternatse burger niet langer betaalt voor de eigen verfransing.

In elk geval hebben de bevoegde schepen én de burgemeester zich expliciet geëngageerd tot een evaluatie van deze maatregelen en indien nodig sanctionering tegen september 2011. Vanuit de oppositie neemt de N-VA hen op hun woord en zullen we het resultaat beoordelen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is