N-VA Asse tekent bezwaar aan tegen uitbreiding industriezone Ternat

Op 28 juni 2012
N-VA Asse en N-VA Ternat
(v.l.n.r.): Agnes Delcourt (Ternat), Sven De Paepe (Ternat), Rita Malfroy (Asse) en Joris Van den Cruijce (Asse).
Het ‘rond punt’ van Ternat
Het is alom geweten dat er immense files staan aan het ‘rond punt’ van Ternat. De E40 is er oververzadigd en dat heeft nu al gevolgen voor de omgeving in de buurt van de oprit van de autosnelweg. Het lijkt een waanzinnig plan om net daar nog infrastructuur in te richten die erop gericht is nog meer verkeer aan te trekken. De Edingsesteenweg wordt daarmee quasi onbruikbaar gemaakt als verbindingsweg tussen Asse en de rest van het Pajottenland.
Milieubezwaren
Het MER -rapport schrijft dat er brede bufferstroken ontbreken, dat er bijna geen waterinfiltratie mogelijk is wegens de massale verhardingen, dat de 5 meter vrije stroken langs weerskanten van de Waalborre-Yssenbeek en minimum 15 meter langs de Nieuwe Molenbeek niet worden nageleefd. De uitbreiding regionale bedrijvigheid wordt sterk negatief beoordeeld in het scenario Vitseroel en vanuit landschappelijk oogpunt “onaanvaardbaar” genoemd.
Middenstand
Dat men industrie samenbrengt op industrieterreinen, dat lijkt ons logisch. Maar met dit project wil men vooral kleinhandelszaken aantrekken naar een locatie buiten de dorpskernen. De koopkracht van de mensen is niet oneindig groot. Meer kleinhandel buiten de dorpskernen van Asse en Ternat, betekent dus ook dat die kernen er een serieuze concurrent bij krijgen. Anders dan de middenstand in de centra draagt een dergelijk project niet bij tot de sociale cohesie in de gemeente. Winkelen per fiets wordt al helemaal onmogelijk. De N-VA pleit voor een verstrengeling van functies. Winkelen, ontspannen en cultuur zijn aspecten uit het sociale leven die elkaar kunnen en moeten versterken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is