Jong N-VA bezorgd over ontbrekende wegmarkeringen

Op 15 september 2015, over deze onderwerpen: Jeugd, Jong N-VA, Mobiliteit en verkeer, Scholen, Verkeersbeleid, Verkeersveiligheid

Drie weken nadat er een nieuw stukje asfalt werd gelegd op de Brusselstraat, startende vanaf het rondpunt tot en met het marktplein, ontbreken er nog steeds de nodige wegmarkeringen.

Jong N-VA is bezorgd over deze toestand en meer bepaald over de veiligheid van deze omgeving op dit moment. Over de volledige lengte van deze nieuw geasfalteerde straat kan men geen enkel zebrapad terugvinden.

Jong N-VA stelt zich dan ook enorme vragen over de ‘timing’ van deze werken. Het nieuwe schooljaar is op dit moment reeds drie weken aan de gang en gedurende deze periode moest de schoolgaande jeugd de Brusselstraat oversteken (op eigen risico) en fietsend gebruik maken van de nieuwe geasfalteerde straat zonder enige vorm van wegmarkering.

Daarnaast heeft er reeds tweemaal de wekelijkse markt plaatsgevonden, waar winkelende mensen eveneens geen gebruik kunnen maken van zebrapaden tijdens onder andere de drukke ochtendspits.

Tot slot zijn er een zestal zebrapaden op de statiestraat, ter hoogte vanaf de Sterrelaan tot aan de markt, dringend toe aan een nieuw ‘laagje’ verf. De zebrapaden aan de schoolomgeving zijn zo goed als onzichtbaar geworden. De enige personen die de veiligheid ter hoogte van de zebrapaden en meer bepaald aan de schoolomgeving kunnen garanderend zijn de gemachtigde toezichters en dat is enkel tijdens de ‘spitsperiode’.

Na het ongelukkige optreden omtrent het nieuwe circulatieplan en zowel de late als gebrekkige communicatie betreffende de asfaltering van de Brusselstraat, is dit het derde voorval in het centrum van Ternat waar het gemeentebestuur te kort komt in haar ‘we staan dicht bij de Ternattenaar’ beleid. De ‘zwarte piet’ doorschuiven naar externe factoren zoals een aannemer geven alleen maar aan dat men achter de feiten aanholt en ad hoc te werk gaat in plaats van proactief.

Jong N-VA hoopt dan ook dat bij volgende ‘openbare’ werken m.b.t. mobiliteitswijzigingen het gemeentebestuur een efficiëntere werkwijze zal hanteren, zodat deze onveilige situaties vermeden kunnen worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is