Heraanleg van de Brusselstraat: Een prestige project met pijnpunten

Op 21 juli 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeer, Verkeersveiligheid

We hebben er enkele jaren op moeten wachten maar we hebben nog eens een nieuw fietspad in Ternat.  Goed nieuws voor alle fietsers ware het niet dat het om een tweerichtingsfietspad gaat, een uitstervende soort die de Vlaamse overheid sinds 2011 te sterkste afraadt, zeker in de bebouwde kom en op plaatsen met veel opritten. Net in een dergelijke zone ligt dus dit tweerichtingsfietspad!

Op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde werd destijds een studie uitgevoerd. Hieruit bleek dat er op dergelijke tweerichtingsfietspaden 60% meer ongelukken gebeuren.

Een andere studie van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid bewijst dat tweerichtingsfiets-paden gevaarlijk zijn aangezien autobestuurders die erover moeten rijden, meestal geen oog hebben voor naderende fietsers rechts van hen. Automobilisten vergeten dus dikwijls dat het fietsverkeer uit twee richtingen kan komen.

Voormalig oppositieraadslid en huidig schepen van mobiliteit, Guido Van Cauwelaert (Sp.a-Groen+), was steeds een hevig tegenstander van dit project. We kunnen ons alleen maar voorstellen hoe hij zich nu moet voelen. Een beslissing uit de vorige legislatuur mee uitvoeren terwijl je er totaal niet achter staat …

De verkeersdrempels verdwenen en om overdreven snelheid tegen te gaan koos men dan maar aan de oversteekplaatsen voor beplante verkeerseilanden die nauwelijks of niet voor trager verkeer zorgen, integendeel. Deze oversteekplaatsen zelf zijn bovendien nauwelijks aangeduid noch voor de fietsers noch voor de automobilisten. Geen lichtstraat, geen verkeersborden, geen knipperlichten, geen LED borden, niets van dat alles.

Tot slot adviseert de Vlaamse overheid een minimale afstand van 1 meter tussen rijbaan en dubbel fietspad. Langs de Brusselstraat halen we deze minimale afstand nergens waardoor frontaal tegen-liggend verkeer gevaarlijk dicht langs de fietsers scheert.

Een bij momenten onveilig tweerichtingsfietspad én onveilige dwarsoversteken, geen snelheidsremmers en het feit dat fietsers GEEN voorrang hebben op deze oversteekplaatsen. Wij vrezen echt dat fietsers en schoolgaande jeugd als ‘levende snelheidsremmers’ zullen dienen.

Het gemeentebestuur heeft deze maand dan maar besloten om meer snelheidscontroles uit te voeren op de Brusselstraat. Een gebrek aan visie? Of houden we het toch op een prestigeproject met pijnpunten?

Maar goed, we willen afsluiten met een positieve noot, zoals we begonnen zijn in het begin van ons artikel: We hebben een nieuw fietspad in Ternat … maar op eigen risico te gebruiken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is