Bestuursmeerderheid in gevaar

Op 16 oktober 2015, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Gemeentebestuur, Schepencollege

Guido Van Cauwelaert was bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen de enige verkozene op de lijst sp.a-groen. Hij depanneerde de LVB van burgemeester Ronald Parys, die op twaalf zetels strandde en zo nipt haar absolute meerderheid verloor. Een krappe coalitie van LVB en sp.a-groen hield de ploeg van Parys in het zadel. Maar de komst van de linkse idealist Van Cauwelaert in de eerder conservatieve en traditionele bestuursmeerderheid veroorzaakte al snel discussies. Het trieste hoogtepunt werd vorige maand bereikt bij de debatten over het omstreden circulatieplan in Ternat. Van Cauwelaert kon zich niet vinden in de voorstellen van de LVB-fractie en verstuurde een persbericht om zijn ongenoegen te uiten. Het vertrouwen tussen beide coalitiepartners was daarmee voorgoed verdwenen.

"De onenigheid heeft te maken met de rijrichting op de Markt", vertelt burgemeester Parys. "Automobilisten die het gemeentehuis willen bereiken, moeten momenteel omrijden via de Molenstraat. Guido Van Cauwelaert is van mening dat alleen fietsers en voetgangers nog de Markt mogen gebruiken om het gemeentehuis te bereiken. Wij zijn een andere mening toegedaan."

Omdat LVB niet zeker is dat Van Cauwelaert de wijzigingen in het circulatieplan loyaal zal uitvoeren, werd beslist om hem de bevoegdheid Mobiliteit te ontnemen. Luc Wachtelaer, die vanaf 2017 burgemeester wordt, neemt de bevoegdheid van hem over. "Voor ons is het bestuursakkoord daarmee niet geschonden", zegt Parys. "Er was overduidelijk geen draagvlak voor het huidige circulatieplan en dan moet je ingrijpen. Maar de fractie sp.a-groen blijft deel uitmaken van de bestuursmeerderheid. Wij hebben geen plannen om een alternatieve meerderheid te zoeken."

Guido Van Cauwelaert is aangeslagen. Toch blijft hij de meerderheid steunen. "Als ik dat niet doe, dreigt de gemeente onbestuurbaar te worden en daar wordt niemand beter van", zegt hij.

Absolute meerderheid
 

"In het bestuursakkoord is overeengekomen dat Mobiliteit een bevoegdheid is voor sp.a-groen. Die afspraak wordt nu geschonden en de LVB pleegt eigenlijk een machtsgreep. De grootste partner dringt zijn wil op aan de kleinste. LVB heeft lang een absolute meerderheid gehad. Blijkbaar zijn die mensen het niet gewend om rekening te houden met een coalitiepartner."

Als eind deze maand over het circulatieplan moet gestemd worden, zal Van Cauwelaert braaf de meerderheid volgen. "Ik behoor tot de meerderheid en zal meestemmen", luidt het. "De vernieuwde plannen zijn al een stuk beter dan de oorspronkelijke LVB-plannen. Maar echt eenvoudig is de huidige situatie niet. Ik zal tijdens de collegezittingen mijn stempel blijven drukken op het mobiliteitsbeleid en zal me meer dan vroeger ook in andere beleidsdomeinen laten gelden."

"Dit is een halfslachtige oplossing"
 

Oppositiepartij N-VA is scherp voor de bestuursmeerderheid. "De LVB wil de schade beperken, maar dat is een beetje laat", zegt Sven De Paepe. "Binnen de meerderheid circuleerden meerdere voorstellen voor het circulatieplan en het was al geruime tijd voelbaar dat geen enkel voorstel door iedereen gesteund werd."

De Paepe vindt het jammer dat Van Cauwelaert de meerderheid blijft steunen. "Als je consequent bent, stap je uit de meerderheid. Wat er nu gebeurt, is een halfslachtige oplossing. LVB moet nog drie jaar op Van Cauwelaert rekenen om aan een meerderheid te geraken. Dat zal niet eenvoudig zijn. Maar goed, met onbestuurbaarheid win je ook geen prijzen."

Volledig artikel te lezen op: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-ternat/bestuursmeerderheid-in-gevaar-a2491872/

 

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is