Uw mening telt! Waaraan zou u 25 miljoen besteden in Ternat?

Onze gemeente ontvangt jaarlijks zo’n 25 miljoen euro, deels van uw belastinggeld. Wat zou u hier mee doen? Vindt u dat het huidige gemeentebestuur hiermee genoeg doet? Inspraak is voor N-VA Ternat geen loos begrip. U kan echt wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in, want uw mening telt. Ternat is ook van u!

U kan deze enquête anoniem invullen. Wil u meer weten over N-VA Ternat, noteer dan uw contactgegevens. (U maakt dan meteen ook kans op een mooie prijs!)

Contactgegevens (niet verplicht)
1. Mobiliteit & Veiligheid
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Er is voldoende openbaar vervoer
Fiets- en voetpaden zijn in goede staat
Er is een goede doorstroming van het verkeer
De lokale politie is voldoende aanwezig in het straatbeeld
Er moeten meer buurtinformatienetwerken komen
2. Wonen & werken in Ternat
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Er zijn voldoende en betaalbare woningen in Ternat
Er is voldoende potentieel om te ondernemen
Ondernemers en landbouwers krijgen genoeg steun
Het is aangenaam winkelen in Ternat
Ik ben tevreden over het afvalbeleid in Ternat
3. Vrije tijd
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Er is genoeg vakantieopvang voor kinderen
Verenigingen krijgen de nodige steun
Er is voldoende aandacht voor G-sport
Het cultuuraanbod is toegankelijk voor iedereen
De sportinfrastructuur is up-to-date
Onze toeristische troeven worden in de kijker gezet
4. Zorg & onderwijs
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
De sociale voorzieningen zijn gekend en toegankelijk
Er is een degelijk seniorenbeleid
Er zijn voldoende seniorenflats in uw deelgemeente
Er zijn genoeg plaatsen in onze scholen
5. Gemeentelijke diensten & inspraak
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
De gemeente reageert snel genoeg op uw vragen
De gemeente informeert u voldoende
Gemeentelijke inspraakmomenten zijn nuttig