Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 3 april 2011

N-VA heeft een totaalvisie op migratie en die gaat namelijk over veel meer dan alleen maar asiel. N-VA-Kamerleden Sarah Smeyers, Theo Francken en Daphné Dumery verdiepten zich grondig in de materie.Een digitale versie van deze brochure kunt u downloaden via www.n-va.be/migratieEen gedrukte versie? …

Op 14 maart 2011

Na lang zwoegen door webmaster Dimitri Vandenhende is de totaal vernieuwde site van N-VA afdeling Ternat klaar …

"Door deze site kan N-VA Ternat op een nog betere overzichtelijke manier de Ternatse bevolking op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente. Hij werd ook zeer overzichtelijk gemaakt en geïllustreerd met vele foto's van bekende plaatsen in Ternat", zegt voorzitter Stef De …

Op 7 maart 2011

Na wekenlang keihard zwoegen door webmaster Dimitri Vandenhende is hij er! De totaal vernieuwde site van N-VA afdeling Ternat. Door deze site kan N-VA Ternat op een nog betere overzichtelijke manier de Ternatse bevolking op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente. Hij werd …

Op 25 februari 2011

N-VA Ternat heeft een nieuw bestuur verkozen. Door het steeds groeiend aantal leden en door het feit dat dit bestuur ook de partij naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zal leiden werd het bestuur gevoelig uitgebreid …

Stef De Mesmaeker volgt als voorzitter Sven De Paepe op die geen kandidaat voorzitter meer was omdat hij sinds vorig jaar als Ternats gemeenteraadslid zetelt. Als ondervoorzitter werd Nele Vandenbulcke verkozen. Dimitri Vandenhende wordt de nieuwe secretaris en Bert De Grez werd herverkozen als …

Op 22 februari 2011

N-VA Ternat heeft op 22 februari een nieuw bestuur verkozen. Door het steeds groeiend aantal leden en door het feit dat dit bestuur ook de partij naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zal leiden werd het bestuur gevoelig uitgebreid. Stef De Mesmaeker volgt als voorzitter Sven De Paepe op die …

Op 27 december 2010

De N-VA-politieraadsleden Guy Uyttersprot (Affligem) en Michel Hemmeryckx (Roosdaal) reageren verontwaardigd op het voornemen om burgemeester Christine Hemerijckx (CD&V) uit Roosdaal aan te stellen als nieuwe voorzitter van de politiezone Tarl. Ook de N-VA-fracties van Ternat en Liedekerke sluiten …

‘Wie een dergelijke bevoegdheid heeft, moet van onberispelijk gedrag zijn en in de ogen van de burger onkreukbaar zijn', stellen de N-VA'ers. ‘Hemerijkx zal niet alleen het politiecollege voorzitten, maar ook de politieraad en de zonale veiligheidsraad. Haar gezag moet boven elke discussie staan …