Ternats College wenst geen inspraak van inwoners en handelaars bij herinrichting stationsomgeving.

Op 26 augustus 2010

Meerderheid weigert andermaal inspraak op gemeenteraad 25 augustus.

Na het, zonder enig verder gevolg gevend aan zijn beloftes van inspraak en het organiseren van een hoorzitting door de bevoegde schepen, is het schandalig en totaal ondemocratisch om zonder enige schroom een “Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning” uit te hangen aan het station.

Het kartel CD&V, N-VA, Sp.a-GRAS confronteerde de meerderheid tijdens de gemeenteraad van 25 augustus meteen met deze feiten en vroeg wat hun plannen naar de inwoners toe zijn. Schepen Jean Dooms antwoordde hierop dat men binnen een paar weken – dus na de deadline om bezwaren aan te tekenen – nog een infovergadering zal organiseren.
Op de vraag vanuit het kartel dat het dan toch te laat is om nog wijzigingen aan te brengen kwam er botweg het antwoord dat men toch “niet aan iedereen en alleman zijn mening” kan vragen. Van democratie gesproken en een regelrechte kaakslag voor de handelaars en inwoners van de Statiestraat.

Daar de inwoners en bewoners van de Statiestraat volledig verstoken bleven van enige info of inspraak betreffende de herinrichting van hun buurt organiseerde N-VA in februari 2009 een  - zeer succesvolle – petitie waarin een hoorzitting werd geëist. Ook ging N-VA Ternat samen met de inwoners en handelaars de plannen inkijken op de technische dienst. De aanwezige bevoegde schepen, de heer Dooms, beloofde stellig met de opmerkingen rekening te houden en op tijd een hoorzitting te organiseren. Een tijd geleden herhaalde dezelfde schepen deze belofte in de pers en op de gemeenteraad en nam toen de maand mei in de mond als datum dat het ging gebeuren.

Daarna echter opnieuw volledige radiostilte van de bevoegde mensen van de meerderheid.

Groot was dan ook de verbazing van alle omwonenden en het kartel CD&V, N-VA, Sp.a-GRAS, JA dat nu opeens de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning is uitgehangen. Dus geen sprake meer van een hoorzitting, informatieve vergadering of enige vorm van inspraak. Het enige wat nu nog voor de mensen rest is om voor 22 september – 12u. bezwaren aan te tekenen. Burgemeester en schepenen van Ternat zijn dus andermaal in hetzelfde bedje ziek, namelijk de eigen zin doordrijven zonder rekening te houden met de verzuchtingen van de rechtstreeks betrokkenen.

Het definitieve plan rammelt nochtans op vele plaatsen. Door de nieuwe inrichting (en door nog niet de geplande parking aan de overkant van de spoorweg in de plannen op te nemen) gaan er maar liefst meer dan 100 parkeerplaatsen verloren.

Daar parkeren nu reeds een heel groot probleem is zal de herinrichting volgens de huidige plannen voor een gigantisch parkeerprobleem zorgen. De pendelaars zullen elke ruimte benutten om te parkeren ( wat nog niet zal volstaan), maar hierdoor zal ook de blauwe zone constant voor 100% gedurende de hele dag bezet zijn. Een ramp voor de lokale handelaars. Temeer daar ze ook niet meteen op controle op de naleving van de blauwe zone moeten rekenen daar de gemeente hier de bevoegdheid over heeft, maar zij er sinds 2005 nog steeds niet in geslaagd zijn om een controlesysteem via bevoegde ambtenaren of gemeentewachten op poten te zetten.

Ook het nieuwe aan te leggen fietspad is verre van optimaal ingepland. In plaats van de fietsers zover mogelijk van het verkeer te scheiden zullen zij op verschillende plaatsen de auto’s van gehaaste pendelaars moeten kruisen. De kiss- & ride zone ligt ook te ver van de ingang van het station om effectief goed gebruikt te kunnen worden en zo kan men nog een tijdje doorgaan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is