Ternat: Sven De Paepe (N-VA) volgt Pierre Coffé (CD&V) op als gemeenteraadslid vanaf 25/02/2010.

Op 18 februari 2010

Pierre Coffé  neemt  na vele jaren onverdroten inzet afscheid van de Ternatse gemeenteraad.  Omdat Marieke Segers, eerste opvolger, verkiest om in de OCMW-raad te blijven, zal hij worden opgevolgd door Sven De Paepe van kartelpartner N-VA Ternat.

Deze wissel bevestigt nogmaals dat beide partijen ook in de toekomst  een gezamenlijke koers willen blijven varen.   Na drie jaar zitten we in het midden van de legislatuur, maar alle partijen zijn nog steeds overtuigd van de meerwaarde van de ander in het Ternatse politieke landschap. Er bestaat nog steeds een gemeenschappelijke overtuiging betreffende de toekomst van Ternat in Vlaanderen en in Europa, waarbij elke partij toch haar eigenheid kan behouden.

Met Pierre Coffé verdwijnt een sterk sociaal bewogen man uit de gemeenteraad met een zeer grote dossierkennis. Hoewel Pierre het naar eigen zeggen wat kalmer aan zou gaan doen blijft hij zijn kennis en ervaring ten  dienste stellen van CD&V en van het kartel.  Hij blijft immers actief via onder andere ACW, ACV, het PWA agentschap en de Gecoro.

Met Sven De Paepe komt N-VA voor het eerst in de Ternatse gemeenteraad.  N-VA Ternat zag het levenslicht een paar maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en trad meteen toe tot  het kartel waarmee het naar de verkiezingen trok.
Sven De Paepe, wiens vader jarenlang een boegbeeld in de Ternatse politiek was, mede als toenmalig voorzitter van de Ternatse CVP afdeling, behaalde meteen een mooi resultaat wat nu beloond wordt met  een plaats in de gemeenteraad.

Het kartel  is overtuigd dat deze verschuiving nog verder zal bijdragen tot een sterker oppositiefront en een sterk resultaat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2012.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is