N-VA Ternat zwaar ontgoocheld door niet ondertekening charter van het Platform van de gemeenten uit de Vlaamse rand door gemeentebestuur.

Op 9 oktober 2007

N-VA Ternat is sterk ontgoocheld dat het gemeentebestuur andermaal zijn onverschilligheid tegenover het beschermen van het Vlaamse en eigen karakter van onze gemeente heeft laten blijken.

Gisteravond 08 oktober kwamen de gemeenten uit de Vlaamse rand samen om een charter te ondertekenen die de krachtlijnen van de afspraken van het Platform inhoudt. De deelnemers aan het Platform engageren zich er toe te waken over het Vlaamse karakter van hun gemeenten en al het mogelijke te doen om dit Vlaamse karakter te vrijwaren en te versterken. Daartoe hebben zij regelmatig vergaderingen waar zij info uitwisselen en waar zij gezamenlijke initiatieven kunnen bespreken. Initiatieven die dan de (financiële) steun van de provincie kunnen krijgen.

Uit goede bron op provinciaal niveau konden we vernemen dat de gemeente Ternat zonder enige reactie bleef op de uitnodiging om zich bij dit charter aan te sluiten. N-VA- Ternat zal dan ook in samenspraak met zijn kartelpartners de gemeente hierover interpelleren en vragen om alsnog dit charter te ondertekenen. Volgens N-VA Ternat is dit Platform de enige mogelijkheid om op een georganiseerde en tevens efficiënte manier gezamenlijke acties te ondernemen en een gemeenschappelijk beleid te voeren in de strijd tot het behoud van de Nederlandse taal en cultuur van de gemeentes rond Brussel en tot integratie van iedereen ongeacht taal en cultuur in onze Vlaamse gemeentes.

Descartes zei ooit: “onverschilligheid is de laagste graad van vrijheid” en voor de gemeente Ternat geldt dit inderdaad daar zij door hun onverschilligheid betreffende deze materie de Vlaamse vrijheid en eigenheid voor hun inwoners op deze manier ernstig beknotten naar de toekomst toe.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is