N-VA Ternat vraagt college om Belgische vlag te verwijderen.

Op 10 september 2008

N-VA Ternat vraagt aan het Ternats college van Burgemeester en schepenen om – naar analogie met Lennik – de Belgische vlag te verwijderen aan het gemeentehuis en andere gemeentegebouwen.

Wij vinden dat de Vlaamse rand – en bij uitbreiding heel Vlaanderen al meer dan lang genoeg worden gegijzeld door onredelijkheid aan de andere kant van de taalgrens.

Het weghalen van de vlaggen zou bovendien een niet mis te verstaan statement zijn tegen de voor het ogenblik ongrondwettelijke toestand – in casu - de niet splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.

Het weghalen van de Belgische vlag uit de gemeentegebouwen door Ternat en andere gemeenten zou ook het Vlaams front rond Brussel nog versterken en hopelijk de extremisten die de Lennikse burgervader nu (persoonlijk ) aanvallen ontmoedigen.

N-VA Ternat vraagt bovendien ook aan het Ternats college om de andere gemeenten die tot het “Platform van de gemeenten uit de Vlaamse rand” behoren aan te sporen hun Belgische vlaggen uit het gemeentehuis te halen.

RESULTAAT:

Dit persbericht kwam uitvoerig aan bod in de media en het Ternatse schepencollege gaf een negatief antwoord op onze vraag.

Bij een eerder persbericht dit jaar van N-VA Ternat i.v.m. de aansluiting tot het “Platform van de gemeenten uit de Vlaamse rand” nam onze burgemeester (samen met nog een paar andere gemeentes uit de Rand) wel daarna nog het initiatief om aan te sluiten tot het Platform.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is