Kartel wil Ternatse meerderheid splitsing van B-H-V en van het gerechtelijk arrondissement Brussel doen steunen.

Op 19 april 2010

Op de gemeenteraadszitting van aanstaande vrijdag 23 april zal N-VA gemeenteraadslid Sven De Paepe – in naam van het kartel CD&V, N-VA, Sp.a-GRAS, JA – het voorstel op tafel leggen ter ondersteuning van de eis tot splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Davidsfonds Wambeek heeft begin april 2010 aan de Ternatse meerderheid gevraagd om zich te scharen achter de motie tot hernieuwing van de engagementen met betrekking tot BHV van de Werkgroep BHV, maar de Ternatse meerderheid ging hier nog steeds niet op in.
Vanuit het kartel CD&V, N-VA, Sp.a-GRAS, JA kunnen wij dit initiatief van Davidsfonds Wambeek enkel toejuichen en hopen wij op een unanieme goedkeuring naar het voorbeeld van reeds 14 Vlaams-Brabantse gemeenten eind maart 2010 : Meise, Lennik, Dilbeek, Steenokkerzeel, Sint-Pieters-Leeuw, Zaventem, Kortenberg, Merchtem, Halle, Affligem, Asse, Gooik, Overijse en Zemst.

Daarom zal het kartel, bij monde van Sven De Paepe, op de gemeenteraadszitting van vrijdag a.s. vragen om - in het belang van alle gemeenten van de Rand - een gemeenschappelijk en éénduidig standpunt in te nemen.

Sven De Paepe vraagt dan ook om de volgende drie artikels goed te keuren door de gemeenteraad:

  • ARTIKEL 1 – De gemeenteraad roept alle parlementairen op tot het zo snel mogelijk en volledig, inclusief de eindstemming, afwerken van de lopende parlementaire procedure betreffende de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.
  • ARTIKEL 2 – De gemeenteraad sluit zich aan bij de standpunten ingenomen door de conferentie van burgemeesters Halle-Vilvoorde met betrekking tot de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.
  • ARTIKEL 3 – De gemeenteraad verstuurt deze motie eveneens aan de heer Jean-Luc Dehaene, koninklijk onderhandelaar, aan de voorzitters van de Senaat en van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de heer Yves Leterme, Eerste Minister.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is