Inburgering en respect voor eigenheid Vlaamse randgemeenten nog veraf.

Op 17 september 2007

Bekladding "Welkom in onze Vlaamse gemeente" bordHet respect voor de Vlaamse eigenheid van onze Vlaamse randgemeenten rond Brussel blijkt andermaal veraf.

Deze keer is het bord “Welkom in onze Vlaamse gemeente” dat men bij het binnenrijden van Ternat langs de Brussel-straat voorbijrijdt beklad met zwarte verf. Daar alleen het woord “Vlaamse” werd over-spoten is het weer heel duidelijk uit welke hoek dit komt. 

Dit is dan weer een overtuigend bewijs dat de splitsing “onverwijld” moet worden uitgevoerd zodat men meer druk kan uitoefenen om onze cultuur en Vlaamse taal te respecteren en het inburgeringtraject beter afdwingbaar te maken.

Daar deze actie geen alleenstaand feit is en we de voorbije weken ook al verschillende publiciteitsinbreuken konden vaststellen zullen we nogmaals aan de gemeente vragen om hier hard tegen op te treden. Bovendien wil de N-VA ook via zijn kartelpartners een voorstel – in de lijn van wat vorige week door de gemeenteraad van Halle werd goedgekeurd - indienen om boetes in te voeren bij het vaststellen van het overtreden van de taalwetgeving. Dit is volgens ons de enige manier om hier een halt aan toe te roepen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is