Handelaars & inwoners kijken plannen stationsomgeving Ternat in.

Op 27 februari 2009

Begin februari namen enkele handelaars van de stationsomgeving het initiatief om een petitie op te starten met de eis tot een hoorzitting over de heraanleg van de stationsomgeving.

Reden hiervoor was dat na een verkennende hoorzitting in 2004 de belofte gedaan werd om rekening te houden met de geformuleerde verzuchtingen en dat men op de hoogte van de plannen gehouden zou worden. Deze belofte bleef echter tot op vandaag dode letter.

De oppositie, die deze vraag vroeger reeds uit eigen initiatief op de agenda van de gemeenteraad plaatste, bracht dit als ondersteuning van de petitie en als steun aan de mensen uit de Statiestraat opnieuw op de agenda van de gemeenteraad van 13 februari ll. De vraag van CD&V–N-VA om de handelaars en de omwonenden nauwer bij de plannen te betrekken en een stand van zaken te geven – en dit voor alles definitief is - werd afgewezen.

Om allerlei geruchten over de plannen uit de wereld te helpen nam N-VA daarom het initiatief om met een afvaardiging van handelaars en inwoners van de Statiestraat  de plannen te gaan inkijken. Zij werden er gisteren door schepen Jean Dooms ontvangen en kregen een uitgebreide uitleg over het plan.

Het plan oogt goed, maar er zijn toch zeker een paar knelpunten. Zo is de achillespees van het plan het totaal verdwijnen van de parkeergelegenheden op de kleine parking voor het station en deze net om de hoek richting Markt. Daar er in deze strook er toch een niet onbelangrijk aantal zaken gevestigd zijn, vroegen de handelaars om hier toch parkeergelegenheid te voorzien. Schepen Dooms antwoordde hier positief op en zal de mogelijkheid bekijken om langs de straatkant een paar extra plaatsen te voorzien.

N-VA Ternat ziet bijkomend ook nog een paar andere zaken waar zeker nog eens moet worden over nagedacht.

Ten eerste is de kiss-and-ride voorzien op de parking zelf. De definitie van een kiss-and-ride strook is echter een strook vlak voor het station waar men snel iemand kan afzetten en daarna onmiddellijk doorrijden. In de praktijk zullen de vijf voorziene plaatsen niet gebruikt worden, maar zullen de pendelaars op de (versmalde) straat afgezet worden zodat er opstroppingen zullen ontstaan; N-VA pleit dan ook om een kiss-and-ride strook te voorzien voor de nieuwe fontein aan het pleintje voor het station.

Ook het fietspad heeft een paar zwarte punten in het plan. Zo vraagt N-VA zich af waarom het fietspad niet achter de frituur en tegen de spoorweg komt, maar aan de straatkant. Nu zullen de kortparkeerders steeds het fietspad moeten kruisen bij het op- en afrijden van de parking. Ook op de andere parking voor langparkeerders is er het probleem van kruisend verkeer. Er blijven daar namelijk een paar garages waarvan de auto’s zelfs een heel stuk op het fietspad moeten rijden (!) om de parking te bereiken.

Handelaars & N-VA Ternat vroegen ook om tegen het einde van de werken werk te maken van een gemachtigde ambtenaar die streng kan toezienop de blauwe zone. Iets wat geen overbodige luxe zal blijken, want zolang de bijkomende parking aan de overkant van de spoorweg (vermoedelijk over een paar jaar) er niet is, zullen de plaatsjes duur zijn aan het station.

Schepen Jean Dooms maakte zich sterk dat tegen einde maart alles definitief zal getekend zijn en dat er daarna zeker nog een hoorzitting komt, waar alle betrokkenen degelijk zullen geïnformeerd worden en waar er nog ruimte is voor lichte wijzigingen.

Handelaars en N-VA Ternat nemen hier akte van. De schepen liet ons ook nog weten dat de werken ongeveer 8 maanden zullen in beslag nemen.

RESULTAAT:

Deze actie kreeg veel belangstelling in de pers. Over de door hen voorgestelde wijzigingen verkregen omwonenden en handelaars, samen met onze N-VA vertegenwoordigers, verschillende beloften van de bevoegde schepen. Eveneens maakte schepen Dooms zich sterk dat in april de plannen definitief zullen zijn.

Hij beloofde dat er op dat moment nog een hoorzitting zal worden georganiseerd en dat er dan nog rekening zal gehouden worden met de opmerkingen van de bevolking.

N-VA volgt dit dossier verder op en zal indien nodig de meerderheid aan deze belofte herinneren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is